Yuki Yuna wa Yusha de Aru – Yusha no Shou

Description

Sequel of Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru.